درباره ما

گریل مدل

تولیدکننده شبکه های (گریل، گریتینگ، گاتر) چدنی، با ابعاد و مشخصات فنی زیر به منظور تزنین و زیبایی، نصب جلو رامپ، کف، پارکینگ ها، ممانعت از لغزش اتومبیل در شیب به دلیل فرم جناقی، پوشش آبراه درین شستشوی سیاهی دوده، گل، چربی و کثافات پارکینگ ها (ممانعت از انتشار این آلودگی ها خصوصاً در فصل بارندگی به کف سایر طبقات) ، حیاط، بام، روف گاردن، محوطه سازی ها، خیابان ها، کانیوها، فرودگاه ها، پمپ بنزین.

0
مشتریان ما
0
محصولات ما
0
ایده جدید
0%
میزان رضایت مشتری

سخن مدیرعامل

تولیدکننده شبکه های (گریل، گریتینگ، گاتر) چدنی، با ابعاد و مشخصات فنی زیر به منظور تزنین و زیبایی، نصب جلو رامپ، کف، پارکینگ ها، ممانعت از لغزش اتومبیل در شیب به دلیل فرم جناقی، پوشش آبراه درین شستشوی سیاهی دوده، گل، چربی و کثافات پارکینگ ها (ممانعت از انتشار این آلودگی ها خصوصاً در فصل بارندگی به کف سایر طبقات)، حیاط، بام، روف گاردن، محوطه سازی ها، خیابان ها، کانیوها، فرودگاه ها، پمپ بنزین.

گریل مدل - ظروف چدنی - قابلمه چدن - گریتینگ

مشتریان مـــا

فهرست
تماس باما